حسابداری چیست؟

راهنمای مطالب

تعریف حسابداری

حسابداری به عنوان یک رشته پرطرفدار می باشد که به بررسی و ثبت رویدادهای مالی و اقتصادی یک سازمان یا شرکت می‌پردازد. هدف اصلی حسابداری، محاسبه، ثبت، گزارش‌دهی و تفسیر اطلاعات مالی و اقتصادی است تا تصمیم‌گیری‌های مدیران و صاحبان سهام بر اساس این اطلاعات انجام شود.

حسابداری برای جمع‌آوری، ثبت و گزارش‌دهی اطلاعات مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان، و گزارش‌های مالی دوره‌های مالی مختلف استفاده می‌شود. همچنین، حسابداری در بررسی و تفسیر عملکرد مالی سازمان‌ها، تحلیل و بررسی هزینه‌ها، برنامه‌ریزی مالی، مدیریت سرمایه، بودجه‌بندی و ارزیابی عملکرد مالی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

مطلب پیشنهادی: مقایسه و بررسی بهترین نرم افزار های حسابداری

حسابداری به دو دسته حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی تقسیم می‌شود.

حسابداری مالی

به بررسی و ثبت اطلاعات مالی مربوط به سازمان و ارائه گزارش‌های مالی به منظور ارائه اطلاعات به مخاطبان خارجی از سازمان، از جمله سهامداران، بانک‌ها، مشتریان و دولت می‌پردازد.

حسابداری مدیریتی

همچنین به بررسی و ثبت اطلاعات مالی می‌پردازد، اما تمرکز آن بیشتر بر روی ارائه اطلاعات برای مدیران داخلی سازمان است تا بتوانند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مناسبی را انجام دهند.

به طور کلی، حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مالی، به تجمیع، ثبت، تفسیر و گزارش‌دهی اطلاعات مالی و اقتصادی که برای مدیریت سازمان‌ها و ارتباط با مخاطبان خارجی از سازمان استفاده می‌شود.

حسابداری علاوه بر ارائه اطلاعات مالی، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی مالی، بودجه‌بندی، کنترل هزینه‌ها، ارزیابی عملکرد، مدیریت سرمایه و استفاده بهینه از منابع مالی و اقتصادی کمک کند.