chatBox-icon
0
همین حالا سوال کنید

نرم افزار صنعت اسباب بازی

نرم افزار صنعت اسباب بازی سایان شامل سیستم های حسابداری، خزانه، خرید و فروش، انبار، تولید، برنامه ریزی تولید و... می باشد که کاملا منطبق بر نیازهای این صنایع طراحی شده است. گوناگونی روش های تولید اسباب بازی، تنوع محصولات و به طبع تنوع بسته بندی ها، نیاز به فرم ها و محاسبات متفاوتی را ایجاد نموده و انتخاب نرم افزار مناسب را برای تولید کنندگان این صنعت چالش برانگیز کرده است؛ که به همین منظور، نرم افزار حسابداری اسباب بازی سایان، با انعطاف زیاد، کاملا فرایند محور عمل کرده و با توجه به نیازهای کارگاه ها و کارخانه های اسباب بازی، پیاده سازی می گردد. صدور حواله مازاد مصرف BOM، جانمایی مواد و قطعات نیمه ساخته در انبار، صدور اتوماتیک سند مصرف و سند تولید، محاسبه موجودی پیمانکاران به تفکیک نوع کالای برون سپاری و پیمانکار، حواله مصرف و اعلام نیاز نیمه ساخته در کنار بسیاری قابلیت تخصصی دیگر از امکانات این نرم افزار می باشد.

چرا نرم افزار صنعت اسباب بازی سایان؟

  • ثبت اسناد، فرمول ها و نتایج آزمایشگاهی
  • ثبت انواع قالب ها
  • ثبت نتایج کنترل کیفی
  • برنامه ریزی روزانه خط تولید
  • گزارش های ماتریسی و...
قیمت
نرم افزار صنعت اسباب بازی

درخواست دمو نرم افزار

تجربه مشتریان ما...

شرکت آریانا کارتن کرج

مدیر مالی شرکت آریانا کارتن کرج

سر کار خانم افتخاری

نرم افزار سایان در عین سادگی از دقت بالای محاسبه در کلیه سطوح مالی برخوردار می باشد، محیط نرم افزار خسته کننده نیست، پشتیبانی در جهت استقرار، رفع مشکل و آموزش هم رضایتمندی شرکت ما را جلب نموده است.

امیران پلاست پیشرو

حسابدار امیران پلاست پیشرو

جناب آقای عزیزیان

استفاده از نرم افزار سایان برای کسب و کار ما شروع یک مسیر پیشرفت بوده است. نکته مهم در این نرم افزار انعطاف پذیری و پویایی زیاد می باشد که به ما این امکان را داد تا فرآیندهای خودمان را مهندسی کرده و در نرم افزار پیاده سازی نماییم.