مهلت ارسال صورتحساب برای اشخاص حقیقی و باقیمانده در سامانه مودیان

مهلت ارسال صورتحساب برای اشخاص حقیقی 1402

کلیه اشخاص مشمول باقیمانده (حقیقی و حقوقی)

آخرین مهلت برای ارسال (صورتحساب) فاکتورهای الکترونیکی به سامانه مودیان به سرعت نزدیک می‌شود.

اگر هنوز اقدامی از سوی شما در این خصوص انجام نشده است، برای جلوگیری از هر گونه جریمه احتمالی از سوی سازمان امور مالیاتی، لازم است تا وظایف مرتبط با پایانه‌های فروشگاهی و اجرای سامانه مودیان را به انجام برسانید.

بر اساس آخرین اطلاعیه این سامانه، آخرین مهلت ثبت‌نام جهت ارسال صورتحساب برای اشخاص حقیقی و باقیمانده، یکم دی ماه اعلام شده است.

اگر هنوز نرم افزار مناسبی جهت ارسال صورتحساب ها انتخاب نکرده اید به شما نرم افزار سامانه مودیان سایان با رابط کاربری آسان و در عین حال کاربردی هوشکار پرداز را پیشنهاد می‌کنیم.