مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

بر اساس ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان، مشمولین سامانه مودیان باید اظهارنامه پیش‌فرض ارزش افزوده دوره چهارم 1402 که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده را بر مبنای اطلاعات خارج از سامانه، تکمیل و مسترد نمایند. در این راستا نکاتی وجود دارد که در متن اطلاعیه کامل شرح داده شده است.

آشنایی با نرم افزار واسط سامانه مودیان سایان

 مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

منبع: اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

منبع اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید