تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آنچه در این مطلب خواهید خواند:
 • اجزای صورت‌های مالی
  • ترازنامه
  • صورت سود و زیان
  • گزارش جریان وجوه نقد
 • تجزیه و تحلیل ترازنامه
 • تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان
 • تجزیه و تحلیل جریان وجه نقد
 • تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
 • برخی از نسبت‌های مالی مهم
 • نتیجه گیری

صورت های مالی ابزاری مهم برای ارزیابی عملکرد مالی یک شرکت هستند. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری در یک شرکت یا ارزیابی عملکرد مالی شرکت بسیار مهم است.

در این مقاله، به بررسی اجزای صورت‌های مالی و نحوه تجزیه و تحلیل آن‌ها می پردازیم.

آشنایی با نرم افزار مالی و حسابداری سایان

اجزای صورت های مالی

صورت‌های مالی شامل 3 بخش اصلی هستند: ترازنامه، صورت سود و زیان و گزارش جریان وجوه نقد.

 1. ترازنامه نشان دهنده دارایی‌های شرکت، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است.
 2. صورت سود و زیان نشان دهنده درآمد، هزینه‌ها، سود و زیان شرکت در یک دوره مشخص است.
 3. گزارش جریان وجوه نقد نشان دهنده جریان وجوه نقد در شرکت در یک دوره مشخص است.

تجزیه و تحلیل ترازنامه

ترازنامه

ترازنامه نشان دهنده دارایی‌های شرکت، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است.

ترازنامه به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود: دارایی‌ و بدهی

دارایی‌ به دو دسته تقسیم می‌شود: دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت.

دارایی‌های جاری نشان دهنده دارایی‌هایی هستند که در طول یک دوره کوتاه می‌توانند به وجود آیند. مانند: پول نقد، حساب‌های دریافتنی، موجودی و... .

دارایی‌های ثابت نشان دهنده دارایی‌هایی هستند که در طول یک دوره طولانی خریداری شده‌اند و در طول زمان از ارزش آنها کاسته می شود مانند: ماشین آلات، ساختمان، اثاثیه و... .

بدهی نیز به دو دسته تقسیم می‌شود: بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام.

بدهی‌ها نشان دهنده میزان پولی هستند که شرکت به سایر افراد و سازمان‌ها بدهکار است. مانند: وام‌ها، نسخه‌های پرداختنی و... .

بیشتر بخوانید: انواع نسبت های مالی

حقوق صاحبان سهام نیز نشان دهنده میزان پولی است که سهامداران در شرکت سرمایه گذاری کرده‌اند.

برای تجزیه و تحلیل ترازنامه، ابتدا باید روی هر یک از دسته‌ها تمرکز کرد و بررسی کرد که آیا افزایش یا کاهشی در مقدار آن‌ها رخ داده است. سپس باید مقدار هر یک از دارایی‌ها و منابع مالی را با یکدیگر مقایسه کرد تا ببینید که آیا شرکت بدهکار است یا سرمایه گذاران به طور کلی در شرکت دارای سود هستند. در نهایت، باید نسبت‌های مختلفی را محاسبه کنید تا بتوانید اطلاعات دقیق تری درباره عملکرد مالی شرکت بدست آورید.

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان

تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان

صورت سود و زیان نشان دهنده درآمد، هزینه‌ها، سود و زیان شرکت در یک دوره مشخص است. صورت سود و زیان به دو بخش اصلی تقسیم می شود: درآمد عملیاتی و هزینه عملیاتی.

درآمد عملیاتی نشان دهنده درآمدی است که شرکت از فعالیت‌های خود کسب می‌کند. مانند: فروش محصولات، خدمات و... .

هزینه عملیاتی نیز نشان دهنده هزینه‌هایی است که شرکت برای انجام فعالیت‌های خود می‌پردازد. مانند: هزینه‌های مواد اولیه، هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های حمل و نقل و... .

بیشتر بخوانید: مقایسه نرم افزارهای حسابداری

تجزیه و تحلیل جریان وجه نقد

جریان وجه نقد نشان دهنده مقدار پولی است که شرکت دریافت یا پرداخت می‌کند. تجزیه و تحلیل جریان وجه نقد شامل بررسی سه جریان وجه نقد اصلی است: جریان وجه نقد عملیاتی، جریان وجه نقد سرمایه گذاری و جریان وجه نقد تامین مالی.

جریان وجه نقد عملیاتی نشان دهنده میزان پولی است که شرکت از فعالیت‌های خود بدست آورده است.

جریان وجه نقد سرمایه گذاری نیز نشان دهنده میزان پولی است که شرکت ار سرمایه گذاری در دارایی‌های جدید، مانند خرید ماشین آلات جدید، ساختمان‌ها و... بدست آورده است.

جریان وجه نقد تامین مالی نیز نشان دهنده میزان پولی است که شرکت برای تأمین نیازهای مالی خود، مانند صدور سهام جدید، وام گرفتن و پرداخت سود به سهامداران و بدهی‌های دیگر، دریافت یا پرداخت کرده است.

برای تجزیه و تحلیل جریان وجه نقد، ابتدا باید جریان وجه نقد عملیاتی را بررسی کنید و ببینید که شرکت چقدر وجه نقد از فعالیت‌های خود بدست آورده است.

بیشتر بخوانید: مبانی حسابداری مالی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

نسبت‌های مالی نشان دهنده ارتباط بین اجزای مختلف دوره مالی هستند. با تحلیل نسبت‌های مالی، شما می‌توانید میزان عملکرد شرکت در دوره مالی مورد نظر را با دوره‌های قبلی یا شرکت‌های دیگر مقایسه کنید.

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی

برخی از نسبت های مالی مهم

1. نسبت سود به فروش: این نسبت نشان می‌دهد که شرکت چقدر با فروش خود سودآوری داشته است.

2. نسبت دارایی‌ها به بدهی‌ها: نشان دهنده میزان بدهی شرکت نسبت به دارایی‌های آن است. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت چه میزان از دارایی‌های خود را با وام گرفتن به دست آورده است و با چه میزان بدهی قرار است با توجه به نسبتی که بین دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت وجود دارد، بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

3. نسبت سود ناخالص به فروش: نشان دهنده درصد سودی است که شرکت قبل از کسر هزینه‌های دیگر، به دست آورده است.

4. نسبت دوره پرداخت به بدهی‌ها: نشان دهنده میزان زمانی است که شرکت برای پرداخت بدهی‌های خود به طور متوسط نیاز دارد. این نسبت نشان می‌دهد که شرکت چه میزان زمان برای پرداخت بدهی‌های خود در اختیار دارد.

5. نسبت تورم: نشان دهنده تغییرات در سطح قیمت‌ها در دوره مالی مورد نظر است. این نسبت می‌تواند به عنوان یک اندازه گیری برای تعیین تأثیر تورم بر عملکرد شرکت استفاده شود.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت خود را بگیرید.