کدینگ تفصیلی حسابداری چیست؟

تعریف کدینگ تفصیلی حسابداری

کدینگ تفصیلی حسابداری، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های سیستم حسابداری است که به کمک آن می‌توان تمامی تراکنش‌های مالی یک شرکت را به صورت دقیق و مفصل ثبت کرد.

در واقع، کدینگ تفصیلی حسابداری شامل تخصیص یک کد یا شماره به هر یک از حساب‌های کل شرکت می‌باشد که به کمک آن، می‌توان تمامی تراکنش‌های مالی شرکت را به صورت دقیق به هر یک از حساب‌های کل مربوطه تخصیص داد.

این سیستم کدینگ تفصیلی حسابداری، بسیار مفید و حیاتی برای شرکت‌ها و سازمان‌هاست، زیرا ثبت دقیق تراکنش‌های مالی می‌تواند در افزایش بهبود کارایی مالی، کاهش هزینه‌ها و... به شرکتها کمک کند.

بیشتر بخوانید: حساب تفصیلی چیست