مباحث مالی، مالیاتی و آموزشی

پوشش جامع حسابداری، مالی با آخرین مقالات، راهنماها و تجارب کاربران، برای دانشگاه و کسب و کارها، اطلاعات مفید و کاربردی در حوزه نرم افزارهای مالی و حسابداری

categoryحسابداری چندلایه چیست؟

حسابداری چند لایه کمک می کند تا در عین حال که اصول حسابداری مثل اصل تفکیک حسابها را رعایت کرده اید با در نظر گرفتن ماهیت حسابها امکان این را داشته باشید تا ...

حسابداری چندلایه چیست؟ [حسابداری چند لایه در سایان]

حسابداری چند لایه کمک می کند تا در عین حال که اصول حسابداری مثل اصل تفکیک حسابها را رعایت کرده اید با در نظر گرفتن ماهیت حسابها امکان این را داشته باشید تا ...

بیشتر

categoryحقوق و دستمزد چیست؟

حقوق و دستمزد مبلغی است که کارمندان و کارگران از جانب کارفرما، طبق قانون وزارت کار و توافقات طرفین در ازای کارکرد برای یک دوره معین دریافت می کنند.

حقوق و دستمزد چیست؟

آشنایی با فرمول هایی که برای محاسبه حقوق و دستمزد مورد نیاز است نظیر فرمول حقوق پایه، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، سنوات، عیدی، مالیات و... مطرح شده است.

در این مقاله با انواع مرخصی (مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی بدون حقوق، مرخصی زایمان برای بانوان، مرخصی ازدواج یا فوت نزدیکان درجه یک) آشنا خواهیم شد.

بیشتر