مباحث مالی، مالیاتی و آموزشی

پوشش جامع حسابداری، مالی با آخرین مقالات، راهنماها و تجارب کاربران، برای دانشگاه و کسب و کارها، اطلاعات مفید و کاربردی در حوزه نرم افزارهای مالی و حسابداری

categoryحسابداری چندلایه چیست؟

حسابداری چند لایه کمک می کند تا در عین حال که اصول حسابداری مثل اصل تفکیک حسابها را رعایت کرده اید با در نظر گرفتن ماهیت حسابها امکان این را داشته باشید تا ...

حسابداری چندلایه چیست؟ [حسابداری چند لایه در سایان]

حسابداری چند لایه کمک می کند تا در عین حال که اصول حسابداری مثل اصل تفکیک حسابها را رعایت کرده اید با در نظر گرفتن ماهیت حسابها امکان این را داشته باشید تا ...

بیشتر

categoryحقوق و دستمزد چیست؟

حقوق و دستمزد مبلغی است که کارمندان و کارگران از جانب کارفرما، طبق قانون وزارت کار و توافقات طرفین در ازای کارکرد برای یک دوره معین دریافت می کنند.

حقوق و دستمزد چیست؟

حقوق و دستمزد مبلغی است که کارمندان و کارگران از جانب کارفرما طبق قانون وزارت کار و توافقات طرفین در ازای کارکرد برای یک دوره معین دریافت می کنند.

حداقل پایه حقوق وزارت کار در سال 1402 ماهانه 7 میلیون و 518 هزار و 284 تومان تعیین شده است. این مبلغ در سال 1401، ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان بود.

در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر تصویب افزایش متوسط 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 1403 منتشر شده است.

بیشتر