مباحث مالی، مالیاتی و آموزشی

روابط مالی و اقتصادی بین دولت ها، افراد و شرکت های مختلف تاثیر و اهمیت ویژه ای بر کیفیت و شفاف بودن اقتصاد جوامع دارد از این رو ما در سرفصل حسابداری تلاش میکنیم به کمک شما و دوستان دیگرمان بخشی از رسالت اجتماعی خودمان را در راستای آموزش و پیشرفت حسابداری انجام دهیم.

categoryحسابداری چندلایه چیست؟

حسابداری چند لایه به شما کمک می کند تا در عین حال که اصول حسابداری مثل اصل تفکیک حسابها را رعایت کرده اید با در نظر گرفتن ماهیت حسابها امکان این را داشته باشید تا گردش حسابهای مختلف را در لایه های متعدد برچسب گذاری نمایید.

کاربرد حسابداری چند لایه

یکی از ویژگی های نرم افزار سایان در طبقه بندی و کدینگ حساب ها، پشتیبانی از حسابداری چند لایه ای می باشد. با ایجاد لایه های حساب و تخصیص معین های مناسب به لایه ها شما می توانید گردش حساب پروژه ها یا شعب را به تفکیک حساب، ثبت و نگهداری کنید.

بیشتر

categoryحقوق و دستمزد چیست؟

مبلغی که کارمندان و کارگران از جانب کارفرما طبق قانون وزارت کار و توافقات طرفین در ازای کارکرد برای یک دوره معین دریافت می کنند.

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد از مهمترین بخش ها در قسمت امور مالی هر شرکتی می باشد، که نیاز به دقت عمل بسیار زیادی دارد.

بیشتر