مبانی حسابداری و انواع آن

آنچه در این مطلب خواهید خواند:
 • تعریف حسابداری مالی و اهمیت آن
 • مفاهیم اساسی حسابداری مالی
  • دوره مالی
  • دوره حسابرسی
  • دارایی ها
  • بدهی ها
  • حساب ترازنامه
  • گزارش سود و زیان
 • انواع مبانی حسابداری
  • مبنای تعهدی
  • مبنای نقدی
  • مبنای نیمه تعهدی
  • مبنای نقدی تعدیل شده
  • مبنای تعهدی تعدیل شده
 • نتیجه‌گیری

تعریف حسابداری مالی و اهمیت آن

مبانی حسابداری مالی یکی از مفاهیم اساسی در علم حسابداری است که به بررسی روش‌های ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک شرکت می‌پردازد.

در این مطلب، به بررسی مفاهیم اساسی حسابداری مالی می پردازیم.

آشنایی با نرم افزار حسابداری سایان

مفاهیم اساسی حسابداری مالی

1. دوره مالی

دوره مالی به مدت زمان مشخصی اشاره دارد که در طی آن تراکنش‌های مالی یک شرکت ثبت می‌شوند. معمولاً دوره مالی شرکت‌ها به مدت یک سال است، اما این مدت می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

2. دوره حسابرسی

دوره حسابرسی به مدت زمانی اشاره دارد که در طی آن حسابرسان برای بررسی صحت و صداقت گزارش‌های مالی شرکت، به شرکت مراجعه می‌کنند. معمولاً دوره حسابرسی به صورت سالانه برگزار می‌شود و باید توسط یک حسابرس مستقل انجام شود.

بیشتر بخوانید: حسابرسی چیست و انواع حسابرسی کدام است؟

3. دارایی ها

دارایی‌ها شامل هرگونه منبع مالی یا اموالی هستند که یک شرکت در اختیار دارد و برای تولید درآمد استفاده می‌کند. دارایی‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند نقد، حساب‌های بانکی، موجودی کالا، دارایی‌های ثابت (مانند ساختمان‌ها و تجهیزات) و دارایی‌های نامشهود (مانند حقوق تکنولوژی) باشند.

آشنایی با نرم افزار اموال و دارائی ثابت سایان

4. بدهی ها

بدهی‌ها شامل هرگونه بدهی یا مطالبه مالی هستند که یک شرکت به سایر اشخاص یا شرکت‌ها دارد. بدهی‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند وام‌های بانکی، پرداخت حقوق و... باشند.

4.1. افزایش پایداری مالی شرکت: در برخی موارد، استفاده از بدهی‌ها می‌تواند به شرکت کمک کند تا سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد و از پایداری مالی بیشتری برخوردار شود.

4.2. حفاظت از جریان نقدی: در برخی موارد، استفاده از بدهی‌ها می‌تواند به شرکت کمک کند تا جریان نقدی خود را حفظ کند. به عنوان مثال، اگر شرکت بخواهد یک ساختمان جدید را ساخته و تجهیزاتی را خریداری کند، احتمالاً به بدهی‌ها نیاز خواهد داشت تا جریان نقدی خود را حفظ کند.

5. حساب ترازنامه

حساب ترازنامه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حسابداری مالی است که برای نمایش دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت به کار می‌رود. در حساب ترازنامه، دارایی‌ها در یک سمت قرار دارند و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در سمت دیگر قرار دارند. هدف اصلی حساب ترازنامه، بررسی وضعیت مالی شرکت و برآوردن ارزش شرکت است.

طبقه بندی حساب ها در ترازنامه

6. گزارش سود و زیان

گزارش سود و زیان شامل گزارشی از درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان یک شرکت است. این گزارش به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت استفاده می‌شود.

در صورتی که سود شرکت بیشتر از زیان باشد، به معنی این است که شرکت در یک دوره مالی به سود رسیده است. این گزارش برای مدیران، سهامداران و بورسیه‌ها بسیار مهم است.

انواع مبانی حسابداری

طبقه بندی حساب ها در ترازنامه

1. مبنای تعهدی: درآمدها مربوط به خدمات ارائه شده یا کالاهای فروخته شده در طول سال و هزینه‌ها مربوط به دریافت کالا و خدمات در طول همان سال در نظر گرفته می‌شوند.

2. مبنای نقدی: درآمد در زمان دریافت وجه نقد و هزینه در زمان پرداخت وجه نقد ثبت می‌شود.

3. مبنای نیمه تعهدی: ثبت درآمدها از مبنای نقدی و ثبت هزینه‌ها از مبنای تعهدی استفاده می‌شود.

4. مبنای نقدی تعدیل شده: ثبت درآمدها در دوره مربوطه و ثبت هزینه‌ها مستلزم برقراری دو شرط ضروری و کافی است؛ یعنی ایجاد تعهد و انجام پرداخت.

5. مبنای تعهدی تعدیل شده: درآمد آماده در دسترس و قابل اندازه‌گیری بوده و هزینه در زمان بروز تعهد، قابل پرداخت است.

درخواست دموی رایگان

نتیجه گیری

با استفاده از ابزارهایی مانند صورت‌های مالی، ترازنامه و گزارش سود و زیان، می‌توان درباره وضعیت مالی شرکت اطلاعاتی کسب کرد و به صورت دقیق، تصمیماتی را برای بهبود وضعیت مالی شرکت اتخاذ کرد.