ارسال صورت حساب الکترونیکی تا 31 شهریور تمدید شد

مطلب پیشنهادی: نرم افزار ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان سایان

تمدید مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی تا پایان شهریور 1402

نظر به درخواست‌های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند، پیرو نامه شماره 200/11842/د مورخ 1402/2/27 در خصوص تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی، بدین وسیله عبارت "حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری" در بند (2) نامه مذکور به "حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1402" اصلاح می گردد.

مطلب پیشنهادی: سامانه مودیان مالیاتی چیست؟

ارسال صورت حساب الکترونیکی تا 31 شهریور تمدید شد