مراکز هزینه در شرکتهای تولیدی

آنچه در این مطلب خواهید خواند:

مرکز هزینه چیست

مراکز هزینه نقش مهمی در مدیریت هزینه‌های سازمان‌های تولیدی، خدماتی و دیگر کسب‌وکارها ایفا می‌کنند.

هر بخش یا عملکرد خاصی از یک سازمان که مستقیماً در ایجاد هزینه دخیل است، می‌تواند به‌عنوان یک مرکز هزینه تلقی شود. در صنایع تولیدی، خطوط مختلف تولید و مراحل پروسه تولید معمولاً به‌عنوان مرکز هزینه شناخته می‌شوند.

همچنین در کسب‌وکارهای خدماتی مانند رستوران‌ها و فروشگاه‌ها نیز بخش‌های مختلف به‌عنوان مراکز هزینه‌ای جداگانه تعریف می‌شوند. ثبت دقیق و جداگانه هزینه‌های هر مرکز به مدیران کمک می‌کند تا بهای تمام‌شده محصولات و خدمات را به‌درستی محاسبه کرده و تصمیم‌گیری‌های بهینه‌ای در زمینه قیمت‌گذاری و کنترل هزینه‌ها انجام دهند.

هدف از ایجاد مراکز هزینه در شرکت‌ها، تعیین و محاسبه هزینه‌های مربوط به هر بخش و فعالیت مختلف است. با تقسیم هزینه‌ها بر اساس مراکز هزینه، می‌توان مشخص کرد کدام بخش بیشترین هزینه را دارد و در نتیجه، عملکرد مراکز را مدیریت کرد.

آشنایی با نرم افزار حسابداری تولیدی سایان

مزایای استفاده از مراکز هزینه در شرکت ها

1. کاهش هزینه‌های اضافی: با مشخص شدن هزینه‌های مربوط به هر بخش، می‌توان در هر مرحله از فرآیند تولید، بهترین تصمیمات را اتخاذ کرد تا هزینه‌های اضافی کاهش یابد.

2. بهبود عملکرد مدیریتی: با تعیین مراکز هزینه و مشخص کردن هزینه‌های مربوط به هر مرکز، می‌توان بهبود عملکرد مدیریتی را داشت و در نتیجه بهبود کارایی و بازدهی شرکت را تجربه کرد.

3.تعیین هزینه‌های واقعی: با تقسیم هزینه‌ها بر اساس مراکز هزینه، می‌توان هزینه‌های واقعی مربوط به هر بخش را تعیین کرد و در نتیجه تصمیمات بهتری گرفت.

4. تخصیص منابع بهینه: با تعیین مراکز هزینه و مشخص کردن هزینه‌های مربوط به هر مرکز، می‌توان منابع را بهینه تر تخصیص داد.

5. سنجش عملکرد: با تعیین مراکز هزینه و محاسبه هزینه‌های مربوط به هر مرکز، می‌توان عملکرد هر مرکز را با سایر مراکز مقایسه کرد و از این طریق به بهبود عملکرد و بالا بردن کیفیت کار شرکت دست یافت.

مراکز هزینه در شرکت‌های تولیدی

نمونه مراکز هزینه در شرکت های تولیدی

در شرکت‌های تولیدی، مراکز هزینه به صورت معمول بر اساس فرآیند تولید تقسیم می‌شود.

برای مثال، در شرکت‌های تولید خودرو، مراکز هزینه ممکن است شامل خط تولید، پخش، تحقیق و توسعه، بازاریابی و مدیریت باشند.

در هر مرکز هزینه، هزینه‌های مربوط به آن مرکز از جمله هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم شامل حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌های اجاره و تأمین مواد اولیه محاسبه می‌شود.

در نهایت، استفاده از مراکز هزینه در شرکت‌های تولیدی برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های اضافی بسیار مفید است. با تعیین و محاسبه هزینه‌های مربوط به هر مرکز هزینه، می‌توان تصمیمات بهتری در فرآیند تولید گرفت و باعث بهبود کارایی و بازدهی شرکت شد.

علاوه بر این، با استفاده از مراکز هزینه، می‌توان در فرآیند بودجه‌بندی شرکت به بهبود رسید. با تعیین هزینه‌های مربوط به هر مرکز هزینه، می‌توان بهترین توزیع بودجه را بین مراکز هزینه مختلف تعیین کرد و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود شرکت شد.

در اینجا نکته مهمی باید ذکر شود که تعیین مراکز هزینه به تنهایی کافی نیست و باید در کنار آن، یک سیستم پایش و کنترل نیز برای آن تعیین شود. برای مثال، می‌توان از سیستم‌های مدیریت برنامه‌های کاری و پیشرفت پروژه‌های مربوطه استفاده کرد تا به مراتب بهبود یابد.

نتیجه گیری

در کل، استفاده از مراکز هزینه در شرکت‌های تولیدی برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های اضافی، بهبود بودجه‌بندی و افزایش سود شرکت بسیار مهم است.

با تعیین و محاسبه هزینه‌های مربوط به هر مرکز هزینه، می‌توان تصمیمات بهتری در فرآیند تولید گرفت و باعث بهبود کارایی و بازدهی شرکت شد.