تفاوت ERP با حسابداری چیست؟

نرم افزار حسابداری یک زیر سیستم از ERP محسوب می شود. در واقع اساسی ترین کاربرد نرم افزار ERP در سازمان، برنامه ریزی منابع انسانی (HRP)، ردیابی دارایی ها، زنجیره تامین، حقوق و دستمزد، CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)، برنامه ریزی تولید، اجرای سفارشات، صورتحساب ها و… می باشد.

سیستم ERP به جهت یکپارچه سازی سازمان ها به کار گرفته می شود که قادر است تمام داده ها و اطلاعاتی که از حال و آینده سازمان مورد نیاز است را مهیا نماید.

به کمک نرم افزارهای حسابداری می توان تمام امور مالی (گردش مالی، چک، مالیات، ترازنامه و...) یک کسب و کار را مدیریت کرد. جهت ارائه تصویری روشن از عملکرد و وضعیت جاری شرکت بایستی در انتخاب نرم افزار حسابداری بیشترین دقت را بکار گرفت؛

اما نرم افزارهای حسابداری به تنهایی قابلیت برنامه ریزی و پیش بینی آینده سازمان را ندارند. چرا که نرم افزارهای حسابداری تنها برای کسب و کارهای کوچک، مناسب بوده و نیازهای آنها را می تواند تامین نماید.

هرچه سازمانی بزرگتر شود جهت یکپارچه سازی و مدیریت جامع تر در راستای عملکرد بهتر نیازمند استفاده از سیستم های ERP می باشد.

تفاوت ERP و حسابداری

تفاوت ERP و حسابداری در چیست؟

1. ساختار

سیستم ERP متشکل از یکسری زیر سیستم می باشد که می توانند بصورت جدا از هم کار نمایند. بعنوان مثال همانطور که در بالا هم اشاره نمودیم، سیستم حسابداری یک زیر سیستم از ERP محسوب می شود.

از موارد دیگری که جز این دسته بوده و می توان به آن اشاره نمود با ذکر مثال به این صورت تعریف می شود: سفارش مشتری با اولین تلفن او آغاز شده و تا ردیابی ایمیل، اطلاعات دریافت شده و حتی آشنایی او با شما از کدام درگاه بوده؟ پیش می رود.

قطعا زیر نظر گرفتن این موضوع که مشتریان بالقوه از کدام درگاه تبلیغاتی با مجموعه شما آشنا شده اند بسیار در بهبود عملکرد سازمانتان تاثیر گذار خواهد بود.

2. یکپارچه سازی

همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم سیستم ERP جهت یکپارچه سازی و مدیریت جامع سازمان ها کارایی دارد. این موضوع موجب افزایش دقت و رضایت مشتریان و کاهش هزینه های حمل و نقل، مدیریت انبار، هزینه نیروی انسانی و… می گردد.

3. برنامه ریزی برای تولید

در سیستم ERP شاهد وجود یک سیستم همه کاره خواهید بود که امکان نظارت هم زمان بر روی عملکرد و بهره وری کارخانه در جوانب مختلف وجود خواهد داشت. در صورتی که سیستم حسابداری توانایی برنامه ریزی برای یک واحد تولیدی را ندارد.