ابزارهای نرم افزاری کسب و کارها

تولید و توسعه نرم افزارهای کسب و کار را تخصص خود می‌دانیم. ین بخش به ما امکان می‌دهد تا تجربه و دانش خود را به اشتراک بگذاریم و از کمک افراد متخصص بهره‌مند شویم

categoryبرنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی در واقع تنظیم کننده هدف ها و مقاصد سازمانی بوده که می تواند دارای بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) باشد.

برنامه ریزی تولید چیست؟

برنامه ریزی تولید فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی است که سازمان برای عملیات تولید آینده خود به آنها نیاز دارد. از مهمترین عوامل آن، ظرفیت تولید سازمان است

بیشتر

categoryتفاوت ERP و MRP

سیستم های ERP امروزی در واقع شکل توسعه یافته MRPII هستند. بنابراین درک تفاوت های موجود در این دو سیستم در بکارگیری آنها اهمیت ویژه ای دارد.

شباهت ERP و MRP

هر دو با استفاده از DBMS ها (سیستم مدیریت پایگاه داده) بر روی کامپیوترها کار می‌ کنند. کاربرد MRP برنامه ریزی بوده که خود در درون سیستم ERP قرار گرفته است

بیشتر