فایو اس (5S) چیست؟

راهنمای مطالب

تعریف 5S (نظام آراستگی)

فایو اس (5S) یک روش مدیریت و بهبود کیفیت است که در سازمان‌ها و کارخانه‌ها برای بهبود بهره‌وری، کاهش هدررفت‌ها و بهینه‌سازی فرایندها استفاده می‌شود.

فایو اس مخفف عبارات انگلیسی زیر است:

فایو اس (5S) چیست؟

1. سورت (Sort)

در این مرحله، ابزارها، تجهیزات و مواد مورد استفاده در فعالیت‌های مختلف جمع‌آوری و مرتب شده و اقلام غیرضروری حذف می‌شوند. هدف اصلی این مرحله، حذف اشیا غیرضروری و غیراستفاده‌شده و ایجاد فضایی پاک و منظم برای کارکنان است.

مطلب پیشنهادی: بهترین نرم افزار انبارداری چه ویژگی هایی دارد؟

2. سیستم بندی (Set in Order)

در این مرحله، ابزارها و تجهیزاتی که در مرحله اول سورت شده‌اند، در مکان‌های مناسب و مرتب قرار می‌گیرند. هدف این مرحله، ایجاد چیدمانی مناسب برای ابزارها و تجهیزات به گونه‌ای که در طول فعالیت‌ها بتوان به راحتی از آن‌ها استفاده کرد.

3. تمیز کردن (Shine)

در این مرحله، محیط کار و ابزارها به طور دوره‌ای و دقیق تمیز شده و از آلودگی‌ها و آثار زباله‌ها و گرد و غبارها پاک‌سازی می‌شود. هدف اصلی این مرحله، ایجاد یک محیط کار تمیز و پاک با افزایش ایمنی و بهبود شرایط کاری است.

4. استاندارد (Standardize)

این مرحله، جهت ایجاد روش هایی به منظور حفظ سه مرحله قبل است. استانداردها، روش‌ها و فرایندها به صورت کتبی و شفاف تعریف و مستند می‌شوند. هدف این مرحله، ایجاد یک سیستم استاندارد و قواعدی برای انجام فعالیت‌ها و بهبود پایدار آن‌ها است.

5. پیوسته سازی یا انضباط (Sustain)

در این مرحله، تلاش می‌شود تا فرایند‌ها و تغییرات بهبود یافته در مراحل قبلی به صورت پایدار پیگیری شوند. این شامل ارزیابی و بهبود مداوم فرایند‌ها، تعلیم و آموزش کارکنان و تحت نظر قرار دادن سیستم‌ها و استانداردها است. هدف اصلی این مرحله، تضمین کردن استمرار بهبود و بهره‌وری در طول زمان است.