برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) چیست؟

راهنمای مطالب

مقدمه

به مجموعه ای از فعالیت های متنوعی که به جهت بهبود عملکرد یک سازمان انجام می شود ERP گویند.

در واقع ERP (Enterprise Resource Planning) تمام Data ها و فرایندهای یک سازمان را در قالب یک سیستم نرم افزاری بصورت پیوسته و یکپارچه مدیریت می نماید.

هرچه سازمانی گسترده تر شود برنامه ریزی و مدیریت آن سخت تر خواهد شد اینجاست که اهمیت نرم افزارهای ERP مشخص می گردد.

مطلب پیشنهادی: نقش ERP در سازمان ها چیست؟

حداقل ویژگی های سامانه های ERP

 1. بتواند به صورت یکپارچه تمامی فرایندها و داده‌ های چند شرکت را در قالب یک هولدینگ پشتیبانی نماید.
 2. فرایندهای مربوط به کلیه منابع سازمان (منابع مالی، منابع انسانی، مواد و...) را دارا باشد.
 3. امکان برنامه ‌ریزی منابع سازمان را داشته باشد.
 4. سامانه ای یکپارچه که بدون نیاز به نرم افزارهای مختلف پاسخگوی تقاضای دو بخش مختلف سازمان باشد.
 5. سامانه ای یکپارچه و آنلاین که اطلاعات را بدون نیاز به بروزرسانی دوره ای نگهداری می کند.
 6. سامانه ای که از یک دیتابیس مشترک برای داده ها استفاده می کند و در قابلیت دسترسی در تمام بخش های سازمان را دارد.

انواع برنامه ریزی

 • برنامه ‌ریزی احتیاجات مواد
 • برنامه ‌ریزی تولید
 • برنامه ‌ریزی تأمین منابع مالی
 • برنامه ‌ریزی منابع انسانی شامل برنامه جذب، حفظ نیروی انسانی و
 • برنامه‌ ریزی فروش
 • برنامه ‌ریزی تقاضا
 • برنامه‌ ریزی پروژه
 • برنامه ‌ریزی حمل و نقل

چرا باید از سیستم ERP در سازمان ها استفاده کنیم

 1. یکپارچه و هماهنگ نمودن تمامی قسمت های یک سازمان
 2. جمع آوری دیتاها در یک دیتابیس
 3. گزارش دهی سریع
 4. بهبود چابکی سیستم
 5. بهره وری بالاتر و...