برنامه ریزی و اهداف برنامه ریزی تولید چیست؟

راهنمای مطالب

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی در واقع تنظیم کننده هدف ها و مقاصد سازمانی بوده که می تواند دارای بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) باشد.

تعیین محور زمانی در برنامه ریزی بسته به حجم تولید و سهم بازار هر سازمانی متفاوت خواهد بود.

بعنوان یه کارشناس برنامه ریزی، باید تفاوت بین Planning ،Programming ،Scheduling و Controlling & Monitoring را بدانید.

 • برنامه ریزی کردن: Planning
 • برنامه نویسی کردن: Programming
 • زمان بندی کردن: Scheduling
 • کنترل و مانیتور کردن فرآیند اجرایی و انجام اقدامات لازم: Controlling & Monitoring
مطلب پیشنهادی: زمان بندی اصلی چیست؟

مراحل مختلف برنامه ریزی

در راستای افزایش قدرت رقابت پذیری، هر سازمان باید مراحل مختلف برنامه ریزی را به صورت سلسه مراتبی انجام دهد.

1. تعیین هدف:

 • هدف دارای تصویر ملموس و شفاف باشد.
 • هدف قابلیت اندازه گیری داشته باشد. (اگر نتوانیم نتایج فعلی را با نتایج برنامه ریزی مقایسه نماییم ارزیابی موفقیت یا شکست وجود ندارد)
 • هدف باید قابل دستیابی و عملیاتی باشد.
 • هدف باید واقع گرایانه باشد. (متناسب با توانمندی و استراتژی های سازمان باشد) هدف نباید وضعیت موجود باشد باید یک level بالاتر از سطح فعلی باشد. در واقع هدف باید چالش برانگیز باشد.
 • بازه زمانی دستیابی به هدف مشخص شود.

2. استراتژی ها:

 • طرح هایی که برای رسیدن به اهداف در سازمان بیان می شوند.
 • بسته به هدف و نوع سازمان مشخص می شوند.
 • باید در برگیرنده اهداف سازمانی باشند.
 • می توانند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشند.

3. انواع راهبردها:

 • سازمانی: مربوط به کل سازمان و مسیر حرکتی آن است.
 • عملیاتی: مربوط به هر عملکرد سازمانی و باید پیرو مسیر راهبردهای سازمانی باشند.

4. راهکارها و تاکتیک ها: روش و برنامه هایی که برای اجرایی کردن استراتژی ها به کار می بریم.

5. بیانیه ماموریت: یک کار تیمی و مشارکتی است، اگر ماموریت یک سازمان (علت یا فلسفه وجودی سازمان) را مکتوب نموده و به اطلاع ذینفعان برسانیم و سپس آنها را در مسیر و جریان فعالیتهای سازمان قرار دهیم. بیانیه ماموریت را اجرا کرده ایم.

ویژگی های متن بیانیه ماموریت:

*  چه خدمات یا کالایی ارائه می دهیم؟
*  مشتریان محصول یا خدمات چه کسانی هستند؟
*  مشخص نمودن بازار هدف
*  استفاده از بهترین تکنولوژی ها جهت تولید محصول یا ارائه خدمات
*  تداوم رشد بقا و سودآوری: هر فعالیتی که انجام می دهیم به سودآوری بیانجامد.
*  اشاره به باورها و ارزش های سازمان
*  مزیت رقابتی و برتری نسبت به رقبا چیست؟
*  ایجاد یک تصویر ذهنی عمومی از سازمان در ذهن مشتریان و رقبا
*  توجه به کارکنان: مهمترین منابع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد.

6. چشم انداز: بیان آرمان ها و ارزشهای سازمان

مطلب پیشنهادی: آشنایی با امکانات نرم افزار برنامه ریزی تولید

انواع برنامه ریزی

 • برنامه ‌ریزی احتیاجات مواد
 • برنامه ‌ریزی تولید
 • برنامه ‌ریزی تأمین منابع مالی
 • برنامه ‌ریزی منابع انسانی شامل برنامه جذب، حفظ نیروی انسانی و
 • برنامه‌ ریزی فروش
 • برنامه ‌ریزی تقاضا
 • برنامه‌ ریزی پروژه
 • برنامه ‌ریزی حمل و نقل

برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی است که سازمان برای عملیات تولید آینده خود به آنها نیاز دارد در آن از تخصیص منابع، فعالیت های کارمندان، مواد و ظرفیت تولید به منظور رفع نیازهای مشتریان گوناگون استفاده می شود.

اهداف برنامه ریزی تولید

 • رضایت مندی مشتری
 • کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر
 • استفاده مناسب از منابع
 • کاهش هزینه های تولیدی ناشی از اضافه کاری
 • کاهش هزینه های تولیدی ناشی از قرارداد جانبی
 • کاهش هزینه های نگهداری
 • ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب
مطلب پیشنهادی: برنامه ریزی تولید چیست؟