برنامه ریزی چیست؟

برنامه ریزی در واقع تنظیم کننده هدف ها و مقاصد سازمانی بوده که می تواند دارای بازه زمانی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) باشد. تعیین محور زمانی در برنامه ریزی بسته به حجم تولید و سهم بازار هر سازمانی متفاوت خواهد بود. بعنوان یه کارشناس برنامه ریزی باید تفاوت بین Planning, Programming, Scheduling و Controlling & Monitoring را بدانید.

 • Planning: برنامه ریزی کردن
 • Programming: برنامه نویسی کردن
 • Scheduling: زمان بندی کردن
 • Controlling & Monitoring: کنترل و مانیتور کردن فرآیند اجرایی و انجام اقدامات لازم

"مطلب پیشنهادی: زمان بندی اصلی، ورودی و خروجی های آن"

مراحل مختلف برنامه ریزی:

در راستای افزایش قدرت رقابت پذیری، هر سازمان باید مراحل مختلف برنامه ریزی را به صورت سلسه مراتبی انجام دهد.

1. تعیین هدف:

 • هدف دارای تصویر ملموس و شفاف باشد.
 • هدف قابلیت اندازه گیری داشته باشد. (اگر نتوانیم نتایج فعلی را با نتایج برنامه ریزی مقایسه نماییم ارزیابی موفقیت یا شکست وجود ندارد)
 • هدف باید قابل دستیابی و عملیاتی باشد.
 • هدف باید واقع گرایانه باشد. (متناسب با توانمندی و استراتژی های سازمان باشد) هدف نباید وضعیت موجود باشد باید یک level بالاتر از سطح فعلی باشد. در واقع هدف باید چالش برانگیز باشد.
 • بازه زمانی دستیابی به هدف مشخص شود.

2. استراتژی ها:

 • طرح هایی که برای رسیدن به اهداف در سازمان بیان می شوند.
 • بسته به هدف و نوع سازمان مشخص می شوند.
 • باید در برگیرنده اهداف سازمانی باشند.
 • می توانند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشند.

3. انواع راهبردها:

 • سازمانی: مربوط به کل سازمان و مسیر حرکتی آن است.
 • عملیاتی: مربوط به هر عملکرد سازمانی و باید پیرو مسیر راهبردهای سازمانی باشند.

4. راهکارها و تاکتیک ها: روش و برنامه هایی که برای اجرایی کردن استراتژی ها به کار می بریم.

5. بیانیه ماموریت: یک کار تیمی و مشارکتی است، اگر ماموریت یک سازمان (علت یا فلسفه وجودی سازمان) را مکتوب نموده و به اطلاع ذینفعان برسانیم و سپس آنها را در مسیر و جریان فعالیتهای سازمان قرار دهیم. بیانیه ماموریت را اجرا کرده ایم.

 • ویژگی های متن بیانیه ماموریت:
  • چه خدمات یا کالایی ارائه می دهیم؟
  • مشتریان محصول یا خدمات چه کسانی هستند؟
  • مشخص نمودن بازار هدف
  • استفاده از بهترین تکنولوژی ها جهت تولید محصول یا ارائه خدمات
  • تداوم رشد بقا و سودآوری: هر فعالیتی که انجام می دهیم به سودآوری بیانجامد.
  • اشاره به باورها و ارزش های سازمان
  • مزیت رقابتی و برتری نسبت به رقبا چیست؟
  • ایجاد یک تصویر ذهنی عمومی از سازمان در ذهن مشتریان و رقبا
  • توجه به کارکنان: مهمترین منابع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد.

6. چشم انداز: بیان آرمان ها و ارزشهای سازمان

برنامه ریزی تولید:

برنامه ریزی تولید فرآیند تصمیم گیری در خصوص منابعی است که سازمان برای عملیات تولید آینده خود به آنها نیاز دارد در آن از تخصیص منابع، فعالیت های کارمندان، مواد و ظرفیت تولید به منظور رفع نیازهای مشتریان گوناگون استفاده می شود.

اهداف برنامه ریزی تولید:

 • رضایت مندی مشتری
 • کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر
 • استفاده مناسب از منابع
 • کاهش هزینه های تولیدی ناشی از اضافه کاری
 • کاهش هزینه های تولیدی ناشی از قرارداد جانبی
 • کاهش هزینه های نگهداری
 • ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب