ایجاد جدول در مارک داون (Markdown)

در زبان مارک داون (Markdown) ایجاد جدول هم به سادگی امکان پذیر است. در این بخش می خواهیم درباره‌ی ایجاد جدول در مارک داون (Markdown) صحبت کنیم و نشان دهیم که چطور می شود به سادگی جداول را ایجاد کرد.

مثال :

First Header | Second Header
------------ | -------------
Content from cell 1 | Content from cell 2
Content in the first column | Content in the second column

خروجی:

First Header Second Header
Content from cell 1 Content from cell 2
Content in the first column Content in the second column