Blockquotes در مارک داون (Markdown)

اگر شما لازم دارید که یک نقل قول از یک منبع دیگر را در متن خود بیان کنید، میتوانید از Blockquotes استفاده کنید.
یک Blockquotes یک جمله و یا یک پاراگراف است که به طور خاص برای توجه خواننده طراحی شده است.

مثال:

بیل گیتس:
> اغلب رقبای ما صرفا یک محصول داشتند. آنها همان یک محصول را می ساختند و توان مهندسی خود را صرف کارهای دیگر نمی کردند. آنها به این شیوه گسترده در مورد نرم افزار فکر نمی کردند و اصلا به ابزارها یا بالا بردن بهره وری نمی اندیشیدند. بنابرین همان یک محصول را داشتند و هیچ تلاشی هم برای ارائه نسل بعدی اش نمی کردند.

خروجی:

بیل گیتس:

اغلب رقبای ما صرفا یک محصول داشتند. آنها همان یک محصول را می ساختند و توان مهندسی خود را صرف کارهای دیگر نمی کردند. آنها به این شیوه گسترده در مورد نرم افزار فکر نمی کردند و اصلا به ابزارها یا بالا بردن بهره وری نمی اندیشیدند. بنابرین همان یک محصول را داشتند و هیچ تلاشی هم برای ارائه نسل بعدی اش نمی کردند.

شما میتوانید از چندین نقل قول استفاده کنید تا چندین پاراگراف یا جمله را نمایش دهید.

مثال:

بیل گیتس:

> ما در آن زمان به موفقیت مکینتاش چشم دوخته بودیم و روی این موضوع برنامه ریزی کرده بودیم و در وهله دوم به اینترفیس های گرافیکی نظر داشتیم اما نخستین و مهم ترین اولویت مان مکینتاش بود. بنابراین تصمیم گرفتیم که با هم همکاری کنیم. جدول های زمان بندی مان قطعی نبودند و هیچ تصویری از کیفیت کلی کار و قیمت آن نداشتیم. زمانی که استیو پروژه ساخت این دستگاه را آغاز کرد قرار بر این بود که قیمت نهایی اش به مراتب پایین تر از رقمی باشد که در نهایت برای آن تعیین شد.
>
> —من و استیو با هم خیلی فرق داشتیم اما هر دویمان در انتخاب نفرات خود خوب عمل می کردیم. هر دو انرژی زیادی داشتیم و سخت کار می کردیم.
>
> ما در طراحی نرم افزار اولیه مک همکاری نزدیکی با هم داشتیم و این مساله فوق العاده بود چراکه تعداد نفرات ما به مراتب از کارشناسان و مهندسان اپل بیشتر بود. در هر صورت خیلی ساده و بی تکلف بودیم. استیو قول داده بود که دستگاه نهایی را با قیمت 499 دلار خواهد فروخت در حالی که دست آخر قیمت 1999 دلار را برای آن تعیین کرد. در هر صورت پروژه مک تجربه ای بی نظیر بود.

خروجی:

بیل گیتس:

ما در آن زمان به موفقیت مکینتاش چشم دوخته بودیم و روی این موضوع برنامه ریزی کرده بودیم و در وهله دوم به اینترفیس های گرافیکی نظر داشتیم اما نخستین و مهم ترین اولویت مان مکینتاش بود. بنابراین تصمیم گرفتیم که با هم همکاری کنیم. جدول های زمان بندی مان قطعی نبودند و هیچ تصویری از کیفیت کلی کار و قیمت آن نداشتیم. زمانی که استیو پروژه ساخت این دستگاه را آغاز کرد قرار بر این بود که قیمت نهایی اش به مراتب پایین تر از رقمی باشد که در نهایت برای آن تعیین شد.

—من و استیو با هم خیلی فرق داشتیم اما هر دویمان در انتخاب نفرات خود خوب عمل می کردیم. هر دو انرژی زیادی داشتیم و سخت کار می کردیم.

ما در طراحی نرم افزار اولیه مک همکاری نزدیکی با هم داشتیم و این مساله فوق العاده بود چراکه تعداد نفرات ما به مراتب از کارشناسان و مهندسان اپل بیشتر بود. در هر صورت خیلی ساده و بی تکلف بودیم. استیو قول داده بود که دستگاه نهایی را با قیمت 499 دلار خواهد فروخت در حالی که دست آخر قیمت 1999 دلار را برای آن تعیین کرد. در هر صورت پروژه مک تجربه ای بی نظیر بود.

نکته: در نقل قول‌ها میتوانید از عناصر مختلف مارک داون (Markdown) مانند عکس لینک و... استفاده کنید.