سرفصل‌ها در مارک داون (Markdown)

در این بخش به سراغ یکی دیگر از قرارداد‌های قالب بندی میرویم: Heading (سرفصل)

سرفصل اغلب در وب سایت‌ها، مقالات، مجلات و یادداشت‌ها مورد استفاده قرار می گیرد تا به یک بخش خاص توجه کند. همانطور که از نام آن پیداست، مانند عنوان در بخش های بالا قرار میگیرد.

شش نوع سرفصل در اندازه‌های مختلف وجود دارد. برای تبدیل یک عبارت به سرفصل آن عبارت را با علامت (#) آغاز کنید. طبق ترتیب سرفصل‌ها تعداد علامت هشتک را افزایش دهید، مثلا مثلا برای سرفصل اول یک علامت و برای سرفصل زیر مجموعه این سرفصل دو علامت قرار دهید.

مانند:

# Header 1
## Header 1.1
### Header 1.1.1
#### Header 1.1.1.1
##### Header 1.1.1.1.1
###### Header 1.1.1.1.1.1

خروجی:

Header 1

Header 1.1

Header 1.1.1

Header 1.1.1.1

Header 1.1.1.1.1
Header 1.1.1.1.1.1