سرفصل‌ها در مارک داون (Markdown)

در این بخش به سراغ یکی دیگر از قرارداد‌های قالب بندی میرویم: Heading (سرفصل)

سرفصل یا تیتر اغلب در وب سایت‌ها، مقالات، مجلات و یادداشت‌ها مورد استفاده قرار می گیرد تا کاربر را به یک بخش خاص متوجه کند. همانطور که از نام آن پیداست، مانند عنوان در بخش های بالا قرار میگیرد.

شش نوع سرفصل یا تیتر در اندازه‌های مختلف وجود دارد. برای تبدیل یک عبارت به سرفصل آن عبارت را با علامت (#) آغاز کنید. طبق ترتیب سرفصل‌ها تعداد علامت هشتک را افزایش دهید، مثلا برای سرفصل اول یک علامت و برای سرفصل زیر مجموعه این سرفصل دو علامت قرار دهید.

مانند:

# Header 1
## Header 1.1
### Header 1.1.1
#### Header 1.1.1.1
##### Header 1.1.1.1.1
###### Header 1.1.1.1.1.1

خروجی:

Header 1

Header 1.1

Header 1.1.1

Header 1.1.1.1

Header 1.1.1.1.1
Header 1.1.1.1.1.1