آموزش گیت هاب (github)

یک چیز مرسوم در حوزه برنامه نویسی ایجاد پروژه های Hello World است.
هنگامی که شروع میکنیم به یادگیری یک چیز جدید، یک پروژه با نام Hello World ایجاد میکنم، این پروژه یک تمرین بسیار ساده برای یادگیری مطالب است.
حال میخواهیم با github آشنا شویم، پس ابتدا تلاش میکنیم تا یک پروژه با نام HelloWorld روی github ایجاد کنیم.

github یک وب سایت برای نگهداری پروژه و همکاری است. شما میتوانید پروژه خود را روی این وب سایت قرار دهید و تغییرات خود را روی آن اعمال کنید و همچنین همکارانتان را به این پروژه اضافه کنید تا در هر جایی که هستند به آن دسترسی پیدا کنند.

در این آموزش در مورد یک سری از مفاهیم اساسی github مانند repositories، branches، commits و Pull Requests صحبت میکنیم. یک repository با نام Hello World ایجاد خواهیم کرد و گردش کار یک pull request را یاد خواهیم گرفت.

برای گذراندن این آموزش، شما نیاز به یک اکانت github و دسترسی به اینترنت دارید و نیازی به کد نوشتن، کار با خط فرمان و یا نصب git ندارید.

مطالبی که در این آموزش یاد خواهید گرفت:

  • ایجاد و استفاده از repository
  • آغاز و استفاده از یک branch جدید
  • تغییر یک فایل و فرستادن آن به github به عنوان یک commit
  • باز کردن و ادغام (merge) یک pull request