ایجاد تغییر و Commit در گیت هاب (github)

اکنون میخواهیم روی readme-edits branch کار کنیم، این branch یک کپی از master branch است. میخواهیم تغییراتی روی آن ایجاد کنیم.
در github، به ذخیره کردن تغییرات، Commit میگویند.
هر commit شامل یک پیام است که توضیح میدهید چرا این تغییرات صورت گرفته است. دیگر همکاران شما با خواندن این پیام متوجه میشوند که شما چه کاری انجام داده اید و دلیل شما برای این کار چه بوده است.

ایجاد تغییر و commit کردن آن:

  1. روی فایل README.md کلیک کنید
  2. برای ویرایش بر روی آیکون مداد که در قسمت بالایی سمت راست قرار دارد، کلیک کنید
  3. در editor باز شده، مطالبی در مورد پروژه بنویسید
  4. یک پیام که تغییرات شما را توضیح میدهید، برای این commit بنویسید
  5. بر روی Commit changes کلیک کنید

ایجاد تغییر و Commit

این تغییرات فقط روی فایل README بر روی readme-edits branch اعمال خواهد شد. اکنون این branch شامل محتوایی است که با master branch متفاوت است.