ادغام (merge) Pull Request در گیت هاب (github)

در آخرین قدم، می خواهیم تغییرات را کنار هم قرار دهیم، یعنی همان merge کردن readme-edits branch در master branch.

  1. برای merge کردن تغییرات در master branch، روی دکمه سبز رنگ Merge pull request کلیک کنید.
  2. بر روی Confirm merge کلیک کنید.
  3. در نهایت برای حذف کردن branch بر روی Delete branch کلیک کنید.

merge pull request

delete branch