شرح
سیستم مالی و حسابداری
12,000,000
سیستم خرید و تدارکات
8,000,000
سیستم فروش
8,000,000
سیستم حقوق و دستمزد
4,000,000
سیستم اموال و دارایی
0
پنل ارسال پیامک (SMS)
0
گزارشات فصلی فروش (TTMS)
0
ماژول چند ارزی
0
ماژول چند زبانه (Multilingual)
0
چند شــرکت همزمـان
0

لطفا اطلاعات خود را وارد کنید

پیش فاکتور
HOOSHKAR
شرح

تعداد

قیمت ها (ریال)